ALV 21 Januari 2020

Theehuis leidse Hout om 19:30

De agenda voor de ALV vindt u hieronder:

Opening

Verslag ALV 11 januari 2019

Jaarverslag 2019

Bestuursverkiezing

Statutair is Arjan Koorevaar aftredend. Hij is bereid om voor een 3e termijn bestuurslid te zijn.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij de voorzitter.

Financiën 2019

  • Verslag kascommissie
  • Toelichting penningmeester

Jaarplan 2020

Begroting 2020

W.v.t.t.k

Aansluitend Nieuwjaarsreceptie