Uitkomst participatie Verkeersplan Houtkwartier

In de afgelopen maanden heeft iedereen uit de buurt haar of zijn mening kunnen geven via de Doemee website van de gemeente over de verkeersplannen voor het Houtkwartier. Deze ronde is op 15 september j.l afgesloten en de resultaten daarvan zijn bekend. Deze vindt u hier.

Uitkomst enquête herinrichting Houtkwartier Oost

Vrijdag 4 september is de bewonersparticipatie deel 2 bij het project Herinrichting Houtkwartier Oost afgesloten. Het is fijn dat zo veel mensen hun stem hebben laten horen. We bedanken iedereen, die heeft bijgedragen. De gemeente zal de resultaten van de enquetes op de DoeMee site uiterlijk in de week van 21 september per brief aan…

Super Hoogbouw op Connexxion komt dichterbij!

Dinsdagavond 8 september heeft de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling voor de tweede keer gesproken over de gebiedsvisie Schipholweg. De discussie in de commissie heeft over een aantal zaken in de gebiedsvisie duidelijkheid gegeven: De bouwhoogte gaat minimaal naar 70 meter De Parmentierweg blijft open De geplande hoeveelheid kantoorruimte en woningen blijft gelijk De fracties van de…

Werkzaamheden Nieuweroord

De gemeente laat weten dat door corona de oplevering van de woningen bij Nieuweroord vertraagd is. In de komende weken zullen echter alle woningen stap voor stap opgeleverd worden. De openbare ruimte wordt heringericht en daar kan hinder van ondervonden worden, lees hier het bericht van de gemeente.

Nieuwsbrief Juli 2020

De Nieuwsbrief Houtkwartier Juli 2020 vindt u hier . Recent zijn er twee participatie trajecten binnen onze wijk gestart, deze nieuwsbrief beschrijft welke dit zijn en hoe u mee kunt doen. Wij wensen u allen een goede vakantie. De laatste jaren heeft de wijkvereniging samen met de bewoners van voormalige Agneslocatie begin september een wijk…

Wordt Connexxion 2e LEAD?

Wat heeft LEAD met Connexxion te maken? LEAD is een bouwproject voor 580 appartementen langs de Willem de Zwijgerlaan. Het project bestaat uit 3 hoge torens van resp. 115, 85 en 65 meter met een inpandige fietstalling voor 1200 fietsen en een inpandige parkeergarage voor 370 voertuigen. Bouwen in Leiden is prima maar de hele…

Multicourt Visser’tHooft

Op de locatie van de school Visser ’t Hooft hebben jarenlang 2 tennisbanen gelegen. Ze lagen, verscholen achter een beukenhaag, nauwelijks zichtbaar direct achter de parkeerplaats van de school. Vorig jaar in de zomer is er gecommuniceerd, dat de tennisbaan zou veranderen in een multicourt sportveld. Het nieuwe sportveld was in maart gereed. Direct daarna…

DUWO Schilperoortpark: meer groen en meer oog voor de omgeving.

Onlangs is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een studenten-woontoren door DUWO in het Schilperoortpark. De toren staat aan de rand van het Houtkwartier en zal een dusdanige hoogte hebben dat iedereen deze van uit zijn of haar huis en tuin zal kunnen zien. Naast het ter discussie stellen van de buitenproportionele hoogte (67…

Nieuwe Boerhaave-toren hoger en groter!

De Boerhaave-stichting is druk doende om in 3 stadia een groot deel van het oppervlak tussen de Boerhaavelaan, Marienpoelstraat en de van Swietenstraat opnieuw te bebouwen. Het laatste deel van dit project is de vernieuwing van de toren. Initieel was het de bedoeling de toren van de stichting Boerhaave te renoveren. Onlangs is duidelijk geworden…

Energietransitie Houtkwartier

In december 2019 hebben we een avond georganiseerd over energietransitie. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:  Een aantal zaken uit de bijeenkomst: De gemeente heeft nog geen warmtevisie voor onze wijk: wij zijn zelf aan zet om deze te ontwikkelen. Dit is een diverse wijk met hele nieuwe en ook oude woningen, een…

Energiescan voor VVE.

Energiescan voor VVE’s De gemeente Leiden biedt de mogelijkheid aan om een energiescan te laten uitvoeren. Deze is gratis. Er kunnen maximaal 20 VVE’s gebruik maken van deze mogelijkheid. Voor sommige VVE is dit niet relevant gezien de recente bouwdatum voor andere mogelijk wel. Het gaat om een uitgebreide scan met monitoring van het energiegebruik….

Groen Nieuws voor de wijk!

Hier vindt u de nieuwsbrief van de maand mei met veel nieuws over de op hande zijnde vergroening van de wijk.

Het Groen rond Dieperpoel

Vorige week hebben we als wijkvereniging een overleg gehad met de wijkambassadeur Groen en Openbare Ruimte van de gemeente. Via dit nieuwsbericht willen we jullie met name informeren over de gemaakte afspraken over het groen rondom Dieperhout. Houtlaan De berm aan de kant van de nieuwe huizen. Voor de nieuwbouw bloeiden hier in het voorjaar…

Groene Corridor maakt Leiden nog Biodiverser !

Het laatste nieuws over onze Groene Corridor Via dit bericht willen we jullie informeren over de stand van zaken met betrekking tot onze Groene Corridor. Er is nog niet veel echt zichtbaar. Achter de schermen zijn er echter allerlei ontwikkelingen. Het is 7 jaar geleden, dat de gemeenteraad op meerdere momenten heeft besloten om de…

februari 2020 Nieuwsbrief Houtkwartier

Ook in februari hebben we weer een NIeuwsbrief voor onze wijk. Het verheugende is dat we als wijkvereniging merken en zien dat we steeds betere kunnen samenwerking met de gemeente. Dit uit zich in meer projecten die vanuit de gemeente in een vroeg stadium aan de wijk worden voorgelegd en waar u, als bewoner, zich…

Duurzaam Houtkwartier

Dinsdag 10 december hadden we een goed bezochte bijeenkomst over de energietransitie in onze wijk. We hadden een aantal sprekers: vanuit de gemeente Yung Lie, vanuit de buurt Prof Annelies Huigen en Prof. Alfons van Marwijk, vanuit de Merenwijk Tjitske Veldkamp en Maaike de Loos en Coenraad Spaans met een prachtig voorbeeld van een energie…

Duurzaam Houtkwartier, wat kan je zelf doen!?

Dinsdag 10 December begint om 19:30 in het Driestar een buurt bijeenkomst met als thema Duurzaam Houtkwartier. We willen als wijkvereniging graag het denken en ook doen over duurzaamheid in onze wijk ondersteunen. Daarvoor hebben we een tweetal experts uit onze wijk bereid gevonden om ons op weg te helpen. Er is iemand van de…

Helpt u het Houtkwartier van het gas af?!

De regering en ook onze gemeente heeft grootse plannen om Nederland van het gas af te halen. Dat heeft grote consequenties, met name ook voor een wijk als de onze met veel huizen die (ver) voor het jaar 2000 zijn gebouwd. Als wijkvereniging zouden we graag een idee krijgen wat de huidige klimaatvisie voor onze…

“Hoog Sammy”. Ramses Shaffy komt in het Terweepark

Leiden krijgt er een ontdekking bij, een plek met prachtige verhalen: “Hoog Sammy” het monument in het Terweepark bij Leiden Centraal. De officiële onthulling van Hoog Sammy is op zaterdag 15 juni om 15.30 in het Terweepark achter Leiden Centraal. Opgeluisterd door de wethouder Yvonne van Delft en een Shaffy Koraal voor iedereen met natuurlijk…