Help LEAD referendum!

Zoals u wellicht heeft meegekregen, zijn er plannen om op het terrein van Monuta en KPN, langs de Willem de Zwijgerlaan, een heel groot gebouw te bouwen; het gaat om 550-580 woningen, met drie torens van 65 tot 115 m. Dit initiatief heeft de naam LEAD.

Over LEAD is veel discussie in Leiden; het gaat om een heel groot gebouw, met voor Leidse begrippen erg hoge torens. Daarnaast zijn er grote zorgen in de wijk over parkeren (er zullen maar ongeveer 380 parkeerplek te komen voor 550- 580 woningen). Ook zijn er veel zorgen over de verkeersafwikkeling; zeer waarschijnlijk zal al het verkeer (inclusief bezoek en bestelverkeer) door een klein autoluw en kinderrijk wijkje moeten. Als laatste zijn er zorgen dat bestaand beleid over hoe hoog je mag bouwen en over het aantal parkeerplekken per nieuwe woning wordt aangepast om de bouw van dit project mogelijk te maken. 

Een aantal mensen heeft het initiatief genomen tot een referendum over dit project. Fundamenteel  is de vraag of dit soort gebouwen wel of niet in Leiden passen.

Op het moment dat dit project doorgaat, kunnen ook op andere plaatsen dit soort grote en hoge flats worden gebouwd. Men erkent de woningnood en is niet tegen nieuwbouw op deze plek in de stad. Men wil echter dat Leidse burgers zich kunnen uitspreken of zij vinden dat dit soort grote en hoge nieuwbouw bij Leiden past. Steun het LEAD referendum via : www.leiden.nl/referendumverzoeklead