Kapvergunning Agnespark

Vooruitlopend op een bouwvergunning, vooruitlopend zelfs op een bestemmingsplan Dieperhout vraagt de gemeente een kapvergunning aan (bij zichzelf) voor 170 bomen op en rond de Agneslocatie.

Op 26 april 2014 hebben wij een bezwaarschrift ingediend tegen de verlening van de kapvergunning van de gemeente aan zichzelf. Ook dat bezwaarschrift is inmiddels afgewezen. Eerder hadden wij een zienswijze ingediend op het voornemen de vergunning te verlenen. Deze is op 7 maart 2014 door B&W afgewezen.

Hier vindt u de relevante stukken:

Groenontwerp Agneslocatie

Ons bezwaarschrift