bestemmingsplan Dieperhout

Groene ruggengraatHet bestemmingsplan Dieperhout betreft de volgende onderdelen:

  • woningbouw tussen de Faljerilstraat en de Dieperpoellaan (de oude ROC-locatie met het tweede parkeerterrein van het Diaconessenhuis), zie hier
  • een parkeergarage voor de oude ingang van het Diaconessenhuis
  • de bouw van een nieuw Driestarcollege met 4 sportzalen naast het DaVincicollege
  • woningbouw op de plek van de Agnesschool en het ervoor liggende park

Na de ongewijzigde overname van het bestemmingsplan door de gemeenteraad op 13 maart 2014 heeft de wijkvereniging een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Wij verwachten dat de zitting in september zal zijn.

De gemeenteraad heeft op 13 maart het plan ongewijzigd overgenomen. Wel nam de raad drie moties aan, die deels aan onze wensen tegemoet komen:

Het bestemmingsplan werd op 27 februari 2014 in de raadscommissie behandeld en op 13 maart in de gemeenteraad. Ons verzoek aan de gemeenteraad:

  • neem nu geen besluit vóórdat jullie geheel op de hoogte zijn van de gevolgen voor de wijk en de omgeving
  • bespreek met de wijkvereniging aanpassingen in de plannen die wél in de buurt passen

Onze inspraakreactie op het oorspronkelijke ontwerpbestemmingsplan.