Bestemmingsplan Leiden Noordwest

Op 4 september 2013 keurde de Raad van State het ontwerp bestemmingsplan Leiden Noord-West – na onze beroepsprocedure – voor een deel af. Lees hier de uitspraak.