Bestemmingsplan Kikkerpolder en Da Vinci-college

Het ultieme bewijs van de opsplitsing van bestemmingsplannen in alsmaar kleinere ‘postzegels’.

De uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan betrof in het bijzonder problemen met de plannen voor een sporthal in de Kikkerpolder. Om dit te repareren heeft het gemeentebestuur daarvoor opnieuw een apart bestemmingsplan opgesteld. Aan dat bestemmingsplan is de gewenste uitbreiding van het Da Vincicollege (aan de zijde van de Zweilandlaan en bij de entree) toegevoegd. Opnieuw een voorbeeld van een rommelbesluit.

Op 26 juni hebben wij ingesproken bij de behandeling van het ontwerpplan in de raadscommissie. Op 9 september zal de raadscommissie het plan verder behandelen.

Het ontwerp bestemmingsplan is door het gemeentebestuur tot 2 april ter inzage gelegd:

  • de uitbreiding van het Da Vinci aan de Zweilandlaan is niet in overeenstemming met het Beeldkwaliteitsplan
  • ook dit plan leidt weer tot parkeerdruk die niet in de wijk past
  • in de Kikkerpolder zouden minstens 4 sportzalen moeten komen