Steun referendumverzoek LEAD!

Dit najaar werd bekend dat langs de Willem de Zwijgerlaan, schuin tegenover de moskee, drie woontorens komen te staan, van 65, 85 en de klapper van 115 meter hoog. Dat is hoger dan de Dom van Utrecht.  Natuurlijk moet daar gebouwd worden, maar zó hoog en zó massaal?

Wij, als bewoners uit Leiden-Noord hebben zorgen geuit over de impact van dit project op de leefbaarheid van de buurt. 1200 nieuwe wijkbewoners erbij op dat relatief kleine oppervlak betekent een verdubbeling van het aantal huishoudens in de wijk.

Hoe moet dat met al die extra verkeersbewegingen? Hoe wordt de parkeergarage ontsloten? Wat gebeurt er met de 1700 fietsen die erbij komen? Hoe zit het met de windval en met de schaduw-werking? Waarom houdt de gemeente zich niet aan eerdere visies op het gebied? De  meerderheid van de Leidse Gemeenteraad blijft de projectontwikkelaar van LEAD  evenwel steunen. De gemeente gaat daarbij voorbij aan het wijkontwikkelingsplan van Leiden-Noord en aan de gemeentelijke hoogbouwvisie (max op 70 meter). Om de projectontwikkelaar van LEAD tegemoet te komen, is de gemeente bereid de parkeernorm los te laten. Ook legt de raad een recent rapport van de Leidse Mileuraad over hoogbouw in de stad (samengevat: ga niet over de 70 meter grens heen) naast zich neer.

Omdat de Gemeente Leiden geen gehoor geeft, willen bewoners uit Leiden-Noord dat er een stadsbreed referendum komt. Dan kunnen straks alle Leidenaren zich over deze extreme hoogbouw  uitspreken. 
Als de gemeente zo ruim baan geeft aan een projectontwikkelaar in onze wijk, dan is dat namelijk een precedent voor de rest van de stad.  

Om het referendum door te laten gaan, zijn 5.000 handtekeningen nodig. De afgelopen week hebben we er al ruim 1.000 opgehaald. Van uit Leiden-Noord is de vraag om het referendumverzoek  te steunen. Dit kan op een aantal manieren:

  1. Digitaal op de site van de gemeente, met een Digid: www.gemeente.leiden.nl
  2. “lijfelijk” tekenen kan op 7 locaties in de stad: bv het Stadsbouwhuis op de Langegracht, of het Stadhuis op de Breestraat. Op de site van de gemeente staan de locaties met openingstijden.

Ook voorstanders van de woontorens: steun het referendum! Geef alle Leidenaren de kans zich uit te spreken over extreme hoogbouw in hun stad! Op de nieuwe site van Leiden-Noord staat meer informatie over de plannen. www.leiden-noord.nl