Toekomst Openbaar Vervoer

De andere hoofdzaak achter de vermeende noodzaak het busstation te verplaatsen is de ontwikkeling van Openbaar Vervoer in en om de stad. Dat begon al met de discussie over de route van de RijnGouwe-lijn.

Ten tijde van het vaststellen van STEO wordt nog net uitgegaan van een lightrail en van een ideale route vlak langs het LUMC. De inkt van STEO was nog niet droog toen beide aspecten vervielen:

  • het ‘hoogwaardige’ openbaar vervoer zou tóch met bussen worden verricht
  • het LUMC wilde per sé géén bussen vlak voor de deur

 

Inpassingsonderzoek LUMC-Gemeente

In de loop van 2015 blijkt dat gemeente en LUMC een ‘inpassingsonderzoek’ laten uitvoeren voor een busstation in het Terwee Park door verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng. Wethouder Robert Strijk meldt in september 2015 in een brief aan omwonenden dat de uitkomst van dat onderzoek luidt: ‘het past’.

Wélke criteria hiervoor zijn gehanteerd wordt ons maanden lang verzwegen. Uiteindelijk blijkt het inpassingsonderzoek hooguit de ruimte te betreffen. Het enige waardevolle is de waslijst ‘mitsen’ met betrekking tot de verkeersafwikkeling over Bargelaan, Rijnsburgerweg, Wassenaarseweg en het BSP in de ‘knelpuntenkaart’.