Toekomstvisie gemeente: STEO en Mobiliteitsplan

Het Stedebouwkundige ontwikkelingsplan Stationsgebied

Dit verouderde plan dateert alweer uit 2012. De gemeentelijke heisa rond de Rijn-Gouwelijn was nog maar net achter de rug, maar de gevolgen daarvan zijn nog niet in dit plan verwerkt. Zodoende is dit STEO-plan gebaseerd op aannames uit de periode rond 2008.

STEO is opgesteld door stedenbouwkundige Rients Dijkstra (bureau Marwan & hoogleraar TU Delft).

Pas in september 2016 komt stedenbouwkundige Rients Dijkstra de gemeenteraad vertellen dat het inpassingsonderzoek van Goudappel Coffeng prima aansluit op zijn oorspronkelijke STEO uit 2012. Wanneer hij later een privébezoek brengt aan één van de omwonenden geeft hij toe dat dit wat optimistisch was.

Rients Dijkstra wenste niet in te gaan op ons verzoek voor een formeel commentaar op de ontwikkelingen. (zie mail)