WerkGroep Ruimtelijke Ordening Leiden Zeezijde (WGROLZ)

De wijze waarop het beleid voor deze ‘ontwikkelingen’ wordt vastgesteld is tamelijk complex. Om daar bovenop te kunnen blijven zittenhebben betrokkenen een ‘Werkgroep Ruimtelijke Ordening Zeezijde Leiden‘ ingesteld.

In die werkgroep zitten bewoners van de Raadsherenbuurt, vertegenwoordigers van de wijkvereniging Vogelwijk en bestuursleden van wijkvereniging Houtkwartier. Verder nemen – in wisselende samenstelling – bewoners met speciale ervaring deel aan de werkgroep: deskundigen op het gebied van openbaar bestuur, openbaar vervoer, onderwijs etc.