Windturbines op het nieuwe Bona VMBO-gebouw.

Recent is het duidelijk geworden dat op het dak van het nieuwe VMBO-gebouw van SCOL, 3 windturbines gebouwd zullen gaan worden. Deze turbines zijn in de originele vergunningaanvraag voor het VMBO-gebouw niet genoemd. Daarnaast heeft SCOL verzuimd de buurt er op attent te maken dat er aan een dergelijk plan werd gewerkt. Omwonenden en de wijkvereniging denken dat de turbines een te grote extra geluidbelasting voor de buurt gaat opleveren. Dit is niet acceptabel. Op verzoek van de buurt heeft de wijkvereniging met SCOL gepraat. In het gesprek is duidelijk geworden dat SCOL de komst van de turbines heeft voorbereid met de gemeente. Na aanvankelijke weerstand is de gemeente inmiddels een grote voorstander van de komst van de turbines.

SCOL heeft twee redenen voor het plaatsen van de turbines:

  1. Energie: de turbines wekken elektriciteit op om de school energie neutraal te laten worden
  2. Educatief: de scholieren kunnen zien hoe elektriciteit opgewekt wordt en hoe de turbines onder de verschillende omstandigheden hieraan bijdragen

De wijkvereniging heeft op verzoek van een aantal bewoners het gesprek gezocht met het SCOL om de onvrede over de voorgenomen plaatsing van de turbines duidelijk te maken.

In het bijgevoegde document (klik hier) kunt u lezen wat de wijkvereniging heeft gedaan en wat het verloop van de gebeurtenissen is geweest.