Bouwplannen

In het Houtkwartier zijn in de afgelopen jaren veel bouwprojecten gerealiseerd. Daarbij ging het om nieuwbouw of uitbreidingen van scholen, parkeergarages en de realisatie van woningen en wooncomplexen. Bouwactiviteiten die nog resteren zijn de hoogbouwflat aan de Mariënpoelstraat en mogelijk de te bouwen woningen op het Connexxion-terrein. Bij het VMBO-college Leystede speelt nog de plaatsing van kleine windturbines op het dak voor educatieve doeleinden.

Bouwplannen dienen te passen binnen vastgestelde bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan Houtkwartier.

20140918 Bestemmingsplan Kikkerpolder en Da Vinci

20140313 Bestemmingsplan Dieperhout e.o.

20121011 Bestemmingsplan Leiden noordwest

20120703 Beeldkwaliteitsplan Houtkwartier

De volledige bestemmingsplannen zijn te vinden via planviewer.nl