OV-knooppunt Leiden Centraal / MIRT

MIRT staat voor Meerjarenplanning Infrastructuur Ruimte en Transport. Dit gaat om een bijzonder groot project. Het gaat om de verdere ontwikkeling van de “Oude Lijn”. Dit gaat over het spoortraject van Leiden t/m Dordrecht. Het wordt gefinancierd vanuit het ministerie van Verkeer & Waterstaat en verschillende andere bronnen. Het hele project is opgeknipt in 4 delen. Het OV-knooppunt Leiden Centraal is één van deze 4 onderdelen.

De provincie ZH, de gemeente Leiden, de NS en ProRail zijn direct betrokkenen. Ook LUMC/BSP zijn betrokken partijen.

Belangrijk onderdeel van het project is het opstellen van een plan voor de ontwikkeling van het OV knooppunt Leiden Centraal. Dit betreft b.v. de locatie en inrichting van het busstation, fietsenstallingen en het verbeteren van de inrichting van het treinstation. De bereikbaarheid van het OV-knooppunt (voor voetgangers, fietsers, bussen en auto’s) is een essentieel onderdeel. Het opstellen van het meerjarenplan zal naar verwachting 3 jaar duren.

Hieronder zijn alle documenten te vinden die de wijkvereniging over dit onderwerp heeft verzameld.