Schuttersveld – voltooid

Door de gemeente zal als afronding van de Centrumroute vanuit Lammenschans het Schuttersveld worden heringericht. Dit zal leiden tot andere oversteekplaatsen, een vrije busroute vanuit de stad, meer groen in het straatbeeld e.d. Door de wijkvereniging is vooral bepleit het verkeer naar en van de Rijnsburgerweg in de beschouwing mee te nemen, meer verkeersonderzoek te doen en met name ook het verleggen van busroutes als gevolg van het busvrij maken van de Stationsweg en Steenstraat in de plannen mee te nemen. Daarnaast is de wijkvereniging van oordeel dat de tweerichtingsfietspaden verkeerssituaties onoverzichtelijk en gevaarlijk maken.

De realisatie is in de 2e helft van 2023 voltooid.