Stationsgebied

Het stationsgebied wordt de komende jaren flink op de schop genomen. Het realiseren van woningbouw (waaronder hoogbouw), herinrichting van het busstation, vernieuwing van het stationsgebouw, verleggen van busroutes, bebouwen van het Connexxionterrein zullen het gebied drastisch veranderen.

20210428 Reactie gemeente op reactie van wijkvereniging op de gebiedsvisie stationsgebied

20210220 Reflectie op concept gebiedsvisie stationsgebied

20210212 Nieuwsbrief concept gebiedsvisie stationsgebied

20210208 Open brief kennistafel stationsgebied

20200806 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan De Geus