Wijk BOA

Onze wijk heeft ook een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Dit is een ambtenaar met een specifieke opsporingsbevoegdheid. Dat houdt onder andere in dat hij/zij mag onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. Boa’s mogen verdachten aanhouden, iemands identiteit controleren, processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijve

Onze wijk BOA heet Peter Walen

Iedereen binnen de wijk kan contact hem opnemen.

In onze nieuwsbrief stelt hij zich persoonlijk voor.

Mobiel: 06 52 52 61 10
E-mail: p.walen@leiden.nl