Masterplan Verkeer Houtkwartier

Het Masterplan Verkeer Houtkwartier komt voort uit een raadsbreed gesteunde motie bij het bestemmingsplan Dieperhout en daarbij geconstateerde problemen rond de verkeersveiligheid voor met name fietsers. Besloten werd om voor de gehele wijk onderzoek te doen naar maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op basis van onderzoeken naar de verkeersveiligheid en in nauw overleg met de wijk is een masterplan verkeer opgesteld en vastgesteld in 2021. Het plan voorziet in het invoeren van een maximale snelheid van 30 km in de wijk, het leggen van verkeersplatforms, instellen van eenrichtingsverkeer voor en het maken van knips (afsluitingen) in een aantal straten. Daarmee moet het sluipverkeer en het spookrijden in de wijk worden tegengegaan. De wijkvereniging is altijd van mening geweest dat er meer onderzoek zou moeten worden verricht naar de verkeersstromen en dat een groter gebied in samenhang beschouwd zou moeten worden (Rijnsburgerweg, Posthofrotonde, Antonie Duycklaan en omgeving, en het Houtkwartier Oost). Ook heeft de parkeerproblematiek in delen van de wijk (Houtkwartier Oost en Rijnsburgerweg) onvoldoende aandacht gekregen.

20220308 Nieuwsbrief 30 km-actie

20211020 Nieuwsbrief Masterplan Verkeer

20211013 Brief wethouder als reactie op brief wijkvereniging

20210927 Reactie wijkvereniging op Masterplan Houtkwartier

20210817 Masterplan verkeer Houtkwartier

20210112 Nieuwsbrief Masterplan Verkeer, deel 1

20210112 Nieuwsbrief Masterplan Verkeer, deel 2

20201228 Notitie kruising Rijnsburgerweg, Posthofrotonde, Kagerstraat, Houtlaan

20201228 Notitie spookrijden in de Kagerstraat

20201228 Notitie sluipverkeer door het Houtkwartier

20201213 Brief aan wethouder North inzake Masterplan

20201204 Nieuwsbrief Masterplan Verkeer

20200930 Nieuwsbrief Masterplan Verkeer

20150724 Notitie Verkeersveiligheidspunten Houtkwartier

20140313 Motie verkeersveiligheid Houtkwartier