Schipholweg

Met de herinrichting van de Schipholweg wordt beoogd meer groen in het wegbeeld te realiseren en woningbouw, waaronder hoogbouw, te realiseren.