Tijdelijke lokalen school Da Vincii

het voorjaar van 2022 heeft de school Da Vinci een omgevingsvergunning aangevraagd voor 6 tijdelijke lokalen langs de Zweilandlaan.

In april heeft de wijkvereniging hierover gesproken met facility de management van Da Vinci, zie het betreffende verslag.

De afdeling stedebouw van de gemeente heeft dit plan geblokkeerd. Dit heeft sinds het begin van dit schooljaar geleid tot een volstrekt ongewenste situatie met lesgeven in de kelder, propvolle lokalen etc. De gemeente heeft nu alsnog een omgevingsvergunning verleend, waarbij de tijdelijke lokalen worden gerealiseerd op het schoolplein. Ook dit leidt tot ongewenste situaties.

De situatietekeningen van de oorsprokelijke aanvraag en de herziene aanvraag zijn bijgevoegd.