Herinrichting Houtkwartier Oost

De herinrichting van Houtkwartier Oost (Mariënpoelstraat, Boerhaavelaan en verbindende straten) beoogde vooral de verouderde bestrating in het gebied te vernieuwen en meer groen, passend bij het realiseren van de groene corridor, te realiseren als compensatie voor het verlies van veel groen door een aantal bouwprojecten. Onderdeel van het project is het aanleggen van gescheiden riolering om het hemelwater (m.n. regenwater) gescheiden van het vuile water van huishoudingen en kantoren af te voeren. Het vuile water wordt dan vervolgens gereinigd. Het (schone) regenwater wordt geloosd op sloten. Daarmee wordt voorkomen dat dat water onnodig wordt gereinigd in rioolwaterzuiveringsinstallaties.

20220305 Nieuwsbrief Herinrichting Houtkwartier Oost

20220305 Herziene planning Herinrichting Houtkwartier Oost

20220125 Nieuwsbrief Herinrichting Houtkwartier Oost

20220125 Planning Herinrichting Houtkwartier Oost

20211014 Afkoppelen afvoer regenwater in Houtkwartier Oost

Aangepaste planning Herinrichting Houtkwartier Oost deel 1

Aangepaste planning Herinrichting Houtkwartier Oost deel 2

20210308 BLVC-plan Herinrichting Houtkwartier Oost

20201203 Nieuwsbrief Herinrichting Houtkwartier Oost

20200913 Nieuwsbericht Herinrichting Houtkwartier Oost

20200719 Nieuwsbericht stap 2 Herinrichting Houtkwartier Oost

20200423 Nieuwsbericht voorbereidende werkzaamheden Herinrichting Houtkwartier Oost

20200414 Commentaar op nota van uitgangspunten Herinrichting Houtkwartier Oost

20200414 Inspraakreactie Nota van uitgangspunten Herinrichting Houtkwartier Oost

20200326 Herinrichting Houtkwartier Oost (bijlage bij inspraakreactie)