Omgevingsvisie Leiden

De Omgevingsvisie 2040 schetst een beeld van de beoogde inrichting van de stad in 2040. Een aantal aspecten als de hoeveelheid groen, te realiseren hoogbouw, de energietransitie, de bouwopgave hebben onze aandacht gehad. Bij de reactie op de omgevingsvisie is nauw opgetrokken met andere wijkverenigingen. Dat resulteerde in een door veel wijken ondertekend manifest.

20210514 Zienswijze Omgevingsvisie Leiden 2040

20210513 Manifest Leidse wijkverenigingen

20210511 Samenvatting zienswijze omgevingsvisie Leiden 2040