Parkeren

Parkeren is in een deel van de wijk (Houtkwartier Oost en Rijnsburgerweg) problematisch. Als gevolg van de herinrichting Houtkwartier Oost zijn in dat gebied veel parkeerplaatsen verloren gegaan, waardoor de parkeerdruk daar sterk is opgelopen.

Voorstellen van de wijkvereniging en diverse politieke partijen om de parkeerplaats in de Vennemeerstraat te laten gebruiken door schoolpersoneel is door de raad niet aangenomen: amendement.

De gemeente is van plan om in 2023 het dubbeltjestarief stop te zetten in zone B2. Hieronder valt ook onze wijk onder. Zie voor meer inzicht de parkeerkaart Leiden.

Deze aanpassing is te vinden in de parkeervisie gemeente Leiden staat “dubbeltjestarief in zone B2 afschaffen, behalve bij winkelgebieden en bedrijfsterreinen” en “tijden en dagen van betaald parkeren in zone B1 en zone B2 aanpassen”. Dit laatste betekent dat er op zaterdag en wellicht ook zondag betaald parkeren wordt ingevoerd.

Bovenstaand zou eigenlijk in 2022 plaatsvinden maar de invoering vertraagd naar 2024.

20210124 Parkeerdruk Herinrichting Houtkwartier Oost

20210117 Persbericht parkeerdruk

20201221 Parkeren Masterplan Verkeer Houtkwartier

20201218 Parkeercijfers

20201001 Nieuwsbrief Herinrichting Mariënpoelstraat en parkeerplaatsen