Windturbines op dak van Leystede

Na realisatie van de nieuwbouw van het beroepscollege Leystede is door het bestuur in 2019 een vergunning gevraagd voor het plaatsen van enkele windturbines op het dak van de school. De vergunning is destijds afgewezen omdat de plannen in strijd waren met het bestemmingsplan. Inmiddels is een nieuw plan ingediend uitgaande van mini-turbines.

20220314 Vergunning plaatsing windturbines

20211207 Zienswijze wijkvereniging

Geluidsonderzoek turbines

Gevelaanzichten turbines

20210609 Webinar windturbines

20210527 Webinar windturbines

20190621 Status vergunningsaanvraag

20190531 Brief SCOL windturbines

20190429 Toezegging windmolens