Verkeer en parkeren

De verkeersveiligheid en de omvang van de verkeerstromen zijn in delen van de wijk een probleem. Beperking van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer (instellen 30 km-zone), maatregelen om de doorstroming van het verkeer op rotondes en kruisingen te bevorderen door deze aan te passen (verkeerslichten, ongelijkvloers aanleggen) en de toegang tot wegen te beperken (instellen eenrichtingsverkeer en maken van knips) en daarmee sluipverkeer en spookrijden te bestrijden zijn herhaaldelijk aan de orde. Daarnaast is het zaak dat er voldoende parkeergelegenheid is voor bewoners, werkzamen en bezoekers van de wijk.