Energie

Het energieverbruik en overwegingen omtrent de onwenselijkheid van gebruik van fossiele brandstoffen maken dat energie de komende jaren een belangrijk punt van aandacht zal zijn. Beperking van het verbruik, keuze voor alternatieve energiebronnen en andere manieren om huizen en gebouwen te verwarmen zijn belangrijke thema’s voor de komende jaren.

In de wijk is een stuurgroep gevormd die zich bezig houdt met de energie- en warmtetransitie. De stuurgroep bestaat uit Wim Scholten, Annelies Huygen, Ron Hagen, Alfons van Marwijk en Yung Lie.

Wim Scholten en Yung Lie kunnen worden benaderd voor eventuele vragen en advisering over de energietransitie. Yung Lie is wijkambassadeur voor de energietransitie.