Bestuur Wijkvereniging

De wijkvereniging “Houtkwartier” is opgericht op 10-12-1999.

De Wijkvereniging heeft als doel de belangenbehartiging van bewoners, bedrijven en instellingen in de wijk. De wijk wordt begrenst door: het spoor, het terrein van het LUMC, de Kikkerpolder en de van Beuningenlaan. De Leidse Hout is ook onderdeel van de wijk.

Bestuur 2021

Sinds de algemene ledenvergadering  van januari 2020 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Wim Scholten, Kagerstraat 30, voorzitter (3e termijn,2012)
  • Peter Timmerman, Mariënpoelstraat 41, (secretaris/penningmeester 3e termijn,2012)
  • Arjan Korevaar, Eimerspoelstraat 40, (2e termijn,2014)
  • vacature ledenwerving

Secretariaat: Boerhaavelaan 27, 2334 EC, Leiden (06) 132 599 34, bankrekening NL29 INGB 0007612058.

U kunt ons ook mailen: communicatie@houtkwartier.com