Bestuur Wijkvereniging

De wijkvereniging “Houtkwartier” is opgericht op 10-12-1999.

De Wijkvereniging heeft als doel de belangenbehartiging van bewoners, bedrijven en instellingen in de wijk. De wijk wordt begrenst door: het spoor, het terrein van het LUMC, de Kikkerpolder en de van Beuningenlaan. De Leidse Hout is ook onderdeel van de wijk.

Bestuur 2019-2020/2021

Sinds de algemene ledenvergadering  van januari 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Wim Scholten, Kagerstraat 30, voorzitter (3e termijn,2012)
  • Peter Timmerman, Mariënpoelstraat 41, (secretaris/penningmeester 3e termijn,2012)
  • Arjan Korevaar, Eimerspoelstraat 40, (2e termijn,2014)
  • vacature ledenwerving

Secretariaat: Boerhaavelaan 27, 2334 EC, Leiden (06) 132 599 34, bankrekening NL29 INGB 0007612058.

U kunt ons ook mailen: communicatie@houtkwartier.com