Nieuws ontvangen of lid worden?

Wil je op de hoogte blijven van de laatste gebeurtenissen in het Houtkwartier, geef dan je e-mail adres aan ons door. Wil je meteen lid worden van de wijkvereniging, vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in:

Documenten wijkavond over energietransitie

Op 5 februari is op de energietransitie stuurgroep een avond georganiseerd voor de wijk waarin de status van de energietransitie is gepresenteerd en besproken. Het plan is dat de wijk in zijn eigen energie gaat voorzien. Het verslag, de presentatie en een presentatie over warmtepompen zijn hier te vinden.

Zienswijze ingediend Schipholweg

Naar aanleiding van de diverse nieuwbouw torenflats aan de Schipholweg heeft het Houtkwartier bij de gemeente Leiden een zienswijze ingeleverd. Meer info hier.

Ondergrondse containers, drempels en Driestar uitbreiding

Er speelt in hoop in onze wijk op het gebied van verkeer en inrichting en de samenwerking met de instanties verloop helaas verre van soepel. De ondergrondse containers hebben het Leidsch Dagblad gehaald en er is een brief gestuurd naar B&W over de drempelproblematiek in de Kagerstraat, zie hier voor alle informatie. Verder heeft de…

Zienswijze over afvalcontainers Kagerstraat

Samen met de bewoners en organisaties heeft het wijkbestuur eens zienswijze naar de gemeente opgestuurd over het voorlopig aanwijsbesluit van de ondergrondse containers Kagerstraat.

Alles over de MIRT verkenning Leiden Centraal

MIRT staat voor Meerjarenplanning Infrastructuur Ruimte en Transport. het betreft een bijzonder groot project met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de “Oude Lijn”. Dit gaat over het spoortraject van Leiden t/m Dordrecht. Het wordt gefinancierd vanuit het ministerie van Verkeer & Waterstaat en verschillende andere bronnen. Het hele project is opgeknipt in 4 delen…

Inloopavond Schipholweg 66-128 en 101

Op 24 januari worden zowel het bestemmingsplan van Schipholweg 66-128 (de 3 torens) als van 101 (de overzijde) door de gemeente gepresenteerd op een inloopavond. Alle informatie kunt u hier vinden. Gezien de impact op onze wijk is dit een interessante avond om bij te wonen.

5 oktober – online webinar over de energietransitie

Op 5 oktober organiseren Houtkwartier en Tegengas Merenwijk een gratis online webinar over de energietransitie voor alle burgers van Leiden e.o. In dit document vind u een link, waarmee u het webinar kunt bijwonen. Na 5 oktober kunt u het webinar alsnog of opnieuw bekijken via dezelfde link. In het webinar staat de rol van…

Inspraak en contact gemeente over de energietranstitie

De wijkvereniging is erg druk geweest met de energietransitie en de gemeenteraad vergaderingen daarover. Er is ingesproken en de gemeenteraad heeft diverse moties ingediend. Het is belangrijk dat lokale wijken een eigen keuze kunnen maken en niet worden gedwongen mee te doen aan WarmelinQ, een verouderd concept dat niet zal leiden tot de noodzakelijke CO2…

Persbericht en open brief GR m.b.t. Warmtevisie

Onder het kopje Warmtevisie en energietransitie op deze pagina vind uw onze open brief aan de gemeenteraad m.b.t. warmtetransitie op de vergadering op 7 september 2023 en een bijbehorend persbericht.

Wegwerkzaamheden Schipholweg Oost

Zoals sommigen waarschijnlijk al hebben gemerkt is de gemeente in het kader van de Ringweg Oost druk bezig met werkzaamheden aan de Schipholweg Oostzijde. Meer informatie daarover is hier te lezen.

Uitnodiging Informatie-/Participatieavond Schipholweg – Woensdag 28 juni 2023

Afgelopen woensdag 21 juni heeft de wijkvereniging een prima vooroverleg gehad met Vorm over hun bouwplan. We hebben gekonstateerd dat er sprake is van veel en significante wijzigingen in het bouwplan. Het gebouw ziet er op veel punten belangrijk anders uit dan we eerder hebben gezien. Komende woensdagavond 28 juni bestaat de mogelijkheid om het…

ABBA Experience – 10 juni – Openluchttheater Leidse Hout

Zaterdagavond 10 juni 2023ABBA avond metDe coverband ABBA EXPERIENCEAanvang 20.00 uur ABBA Experience is een topact binnen de wereld van Tribute bands en de allereerste in  Nederland die een dergelijk eerbetoon aan de succesvolste glitter rockband ooit uit Zweden bracht. Net als veel Tribute bands, is ABBA Experience ontstaan uit een project dat tot een…

Nieuwbrief Uitvoering Masterplan Verkeer Houtkwartier

Via de post hebt u een brief van de gemeente ontvangen waarin u wordt uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over de verkeersmaatregelen in het kader van het Masterplan Verkeer Houtkwartier. Meer informatie vanuit het wijkbestuur met meer achtergrodninformatie vindt u hier.

Nieuwsbrief informatieavond gemeente mbt Posthofrotonde

Afgelopen maandagavond 17 april was er bij de school Driestar een avond over de Posthofrotonde. Het verslag met onze visie vindt u hier. Meer informatie over de verkeerssituatie in onze wijk vindt u in het menu onder het kopje VERKEER EN PARKEREN.

Brief aan minister Rob Jetten gestuurd mbt WarmtelinQ

Mede op initiatief van onze wijkvereniging is er een brief verstuurd naar de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten met betrekking tot WarmtelinQ. Hierin wordt met diverse onderbouwingen toegelicht waarom het beter is de subsidies/investeringen voor het WarmtelinQ project in te trekken en voorrang te geven aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving van…

Ingesproken bij commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid mbt Raadsherenbuurt

Afgelopen commissievergadering heeft Hans van Straaten ingesproken bij de commissievergadering Leefbaarheid en Bereikbaarheid over de het uitvoeringsbesluit fase 2 inzake de herinrichting van het zuidoostelijk deel van de Raadsherenbuurt. De tekst en het bijbehorende plaatje vindt u hier. Meer informatie over de verkeerssituatie in onze wijk vindt u in het menu onder het kopje VERKEER EN…

Laatste nieuwbrieven online

Onze laatste nieuwsbrieven over het Masterplan Verkeer en het contact met de gemeente hierover staan weer online. Ook stelt onze BOA zich even persoonlijk voor. Wilt u de nieuwsbrieven automatisch per e-mail en/of ons ondersteunen door lid te worden van onze actieve wijkvereniging? Schrijf u dan hier in https://houtkwartier.com/aanmelden/

ALV Wijkvereniging 23 maart

Onze jaarlijkse ALV van de wijkvereniging houden we op donderdag 23 maart bij de Driestar. Aanvang 19:30 uurInloop vanaf 19:00 uur Aansluitend organiseren we gelegenheid om het Dossier Woningen en Gebouwen in te vullen en om daarbij hulp te krijgen. Het jaarverslag 2022 en jaarplan 2023 inclusief verantwoording en begroting vind u op hier. Met…

Nieuwe nieuwsbrief

Voor onze wijkbewoners en geïntereseerden is de eerste nieuwsbrief van 2023 hier te downloaden.

Verslag participatiegesprek Schipholweg 101

Recent heeft de wijkvereniging gesproken met diverse partijen betrokkenen buj de herontwikkeling van Schipholweg 101. Meer informatie is hier te vinden: Bouwplannen Schipholweg 101