Inrichtingsplannen

Delen van de stad zijn soms aan herinrichting toe. Bebouwing, weginfrastructuur en groen worden dan in samenhang voor een groter gebied aangepakt. Op dit moment gaat het om het stationsgebied, Schuttersveld en Schipholweg. Eerder was het Houtkwartier Oost aan een herinrichting toe. De omgevingsvisie 2040 is te zien als een kader voor omgevingsplannen en concrete inrichtingsplannen.