Wijkvereniging

De Wijkvereniging heeft als doel de belangenbehartiging van bewoners, bedrijven en instellingen in de wijk. De begrenzing van de wijk blijkt uit deze kaart.

Bestuur 2017-2019

Sinds de algemene ledenvergadering  van november 2016 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Wim Scholten, Kagerstraat 30, voorzitter (2e termijn,2012)
  • Ronald Daalmeijer, Boerhaavelaan 27, secretaris/penningsmeester (3e termijn,?)
  • Peter Timmerman, Mariënpoelstraat 41, (2e termijn,2012)
  • Hans van Dalen, Kagerstraat 6, alle PR, (2e termijn,2013)
  • Arjan Korevaar, Eimerspoelstraat 40, (2e termijn,2014)
  • Stijn Hemel, Rijnsburgerweg 51, (1e termijn,2015)
  • vacature ledenwerving

Secretariaat: Boerhaavelaan 27, 2334 EC, Leiden (06) 132 599 34, bankrekening NL29 INGB 0007612058.

U kunt ons ook mailen: vereniging@houtkwartier.com