Wijkvereniging

De wijkvereniging “Houtkwartier” is opgericht op 10-12-1999.

De Wijkvereniging heeft als doel de belangenbehartiging van bewoners, bedrijven en instellingen in de wijk. De begrenzing van de wijk blijkt uit deze kaart.

Bestuur 2019-2020

Sinds de algemene ledenvergadering  van januari 2020 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Wim Scholten, Kagerstraat 30, voorzitter (3e termijn,2012)
  • Peter Timmerman, Mariënpoelstraat 41, (3e termijn,2012
  • Arjan Korevaar, Eimerspoelstraat 40, (2e termijn,2014)
  • Stijn Hemel, Rijnsburgerweg 51, (2e termijn,2015)
  • vacature ledenwerving

Secretariaat: Marienpoelstraat 41, 2334 CX Leiden. bankrekening NL29 INGB 0007612058.

U kunt ons ook mailen: communicatie@houtkwartier.com