Wijkvereniging

De wijkvereniging “Houtkwartier” is opgericht op 10-12-1999.

De Wijkvereniging heeft als doel de belangenbehartiging van bewoners, bedrijven en instellingen in de wijk. De begrenzing van de wijk blijkt uit deze kaart.

Bestuur 2021

Vanaf de algemene ledenvergadering  van april 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Wim Scholten, Kagerstraat 30, voorzitter (3e termijn verlengd, 2012)
  • Peter Timmerman, Mariënpoelstraat 41, (3e termijn verlengd, 2012
  • Arjan Korevaar, Eimerspoelstraat 40, (2e termijn,2014)
  • Hans van Straaten, Houtlaan 17 (1e termijn, 2021)
  • vacature ledenwerving

Secretariaat: Marienpoelstraat 41, 2334 CX Leiden. bankrekening NL29 INGB 0007612058.

U kunt ons ook mailen: communicatie@houtkwartier.com