WarmtelinQ

Onderdeel van de energietransitie is om de verwarming van woningen en gebouwen in Leiden niet langer op aardgas te baseren maar uit te wijken naar alternatieven zoals geothermie, waterstof of stadsverwarming, gevoed door restwarmte van de industrie uit het havengebied van Rotterdam.

De wijkvereniging heeft een aantal artikelen verzameld over WarmtelinQ. Meer info vindt u ook op de officiële WarmtelinQ website.

20231218 Artikel Leidsch Dagblad Haagse problemen met warmtenetten houden Holland Rijnland niet tegen

20230420 Brief aan R. Jetten betr WLQ_WLQ+

20220939-WarmetelinQ-QA-Publiekswebinar-Rijswijk-Leiden-10-mei-2022

20220714-Zienswijze-Notitie-Reikwijdte-en-Detailniveau-m.b.t.-WarmtelinQ-trace-Rijswijk-Leiden-c.q.-WLQ-14-juli-2022

20220712-Collegebrief-met-reactie-op-Notitie-Reikwijdte-en-Detailniveau-van-Warmtelinq-aan-GS-ZH

20220711-Minister-R.-Jetten-Stand-van-zaken-warmtetransportnet-Zuid-Holland

20220711-Staatscourant-Convenant-aanleg-warmtenet-Zuid-Holland-2022-26918

20211125 WarmtelinQ+ kan Leiden in de winter niet verwarmen (002)

20211010-Persbericht-Houtkwartier-Wegvallen-Rotterdamse-Warmteleiding-kans-voor-echte-duurzaamheid-in-Leidse-regio

20210517-Zienswijze-WarmtelinQ-Houtkwartier

20230913 Nieuwsbrief Regionale Warmtevisie TegenGas def