Raadsherenbuurt

Door de gemeente wordt de inrichting van het gebied Van Beuningenweg, Antonie Duycklaan, Paulus Buysstraat en Adriaan Pauwstraat bezien. Wat de wijkvereniging betreft spelen problemen als spookrijden, sluipverkeer en onveilige situaties bij de scholen en kinderopvang in dit gebied. Hieronder diverse ontwerpen, inspraken, verslagen en visies.

20211117 Verslag overleg gemeente met wijkbewoners en wijkvereniging

20211019 Definitief ontwerp Raadsherenbuurt