Raadsherenbuurt (Antonie Duycklaan e.o.)

Door de gemeente wordt de inrichting van het gebied Van Beuningenweg, Antonie Duycklaan, Paulus Buysstraat en Adriaan Pauwstraat bezien. Wat de wijkvereniging betreft spelen problemen als spookrijden, sluipverkeer en onveilige situaties bij de scholen en kinderopvang in dit gebied. De wijkvereniging bepleit daarom het instellen van eenrichtingsverkeer op de Antonie Duycklaan en het maken van een knip bij de Van Beuningenlaan om deze problemen te bestrijden.

20211117 Verslag overleg gemeente met wijkbewoners en wijkvereniging

20211019 Definitief ontwerp Raadsherenbuurt