Spoorzijde West

De bereikbaarheid van (onder andere) het LUMC, de omliggende wijken en de doorstroming van het openbaar vervoer behoeft verbetering. De problemen worden deels veroorzaakt door de hoeveelheid fiets- en autoverkeer in combinatie met de gewenste voorrangssituatie voor fietsers en voetgangers. Hierdoor ontstaan tevens onveilige verkeerssituaties voor het langzaam verkeer. Naast de rotonde Darwinweg/Sandifortdreef, de rotonde bij het LUMC en T-splitsing Wassenaarseweg zal de Posthofrotonde worden bezien. In de onderzochte varianten is vooral ook gekeken naar mogelijkheden om het doorgaand verkeer op de Rijnsburgerweg te beperken.

20210825 Eindrapport verkeersstudie Spoorzijde West

20210825 Memo kruispunt Bargelaan Rijnsburgerweg