Groen

De wijk staat bekend om haar vele groen. De aanwezigheid van het Leidse Hout en de groene corridor die het Leidse Hout zal verbinden met het Singelpark staan hierbij centraal.