Water

Er hebben in het Houtkwartier 2 thema’s gespeeld op het gebied van water. Ten eerste speelde rond 2013/2014 de problematiek van wateroverlast in delen van de wijk en ten tweede de aanleg van gescheiden riolering in het Houtkwartier Oost. Vanaf 2021 worden/zijn hier extra leidingen gelegd voor het, gescheiden van de bestaande riolering voor vuil water, afvoeren van hemelwater (m.n. regenwater).