Aanpak waterproblemen bijna rond

Dinsdag 10 maart 2015 is een informatieavond gehouden om de voorstellen voor de maatregelen voor het terugdringen van de wateroverlast in de Boerhaavelaan, de Mariënpoelstraat en de Rijnsburgerweg te bespreken.

Het doel van de avond was om de voorstellen te presenteren, om na te gaan of de begrenzing van de aangegeven gebieden klopt en om vast te stellen of de bewoners het eens zijn met het voorstel, zodat dit kan worden uitgewerkt tot een ontwerp en ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

De bewoners van de Mariënpoelstraat en van de Rijnsburgerweg hebben vertrouwen in de voorgestelde oplossing en zij staan er achter dat de maatregelen worden uitgewerkt zoals voorgesteld.

Helaas is dit voor de Boerhaavelaan niet het geval. De begrenzing van het gebied klopt, maar de bewoners zijn het nog niet met elkaar en het maatregelenvoorstel eens. Zij hopen met de hulp van een 2e deskundige (mijnheer De Groot)  tot een gedragen beslissing te kunnen komen.