Uitgebreide nieuwbrief over status van warmtenetten en diverse alternatieven.

In deze nieuwsbrief, samengesteld door experts uit het Houtkwartier en de Merenwijk op het gebied van warmtenetten en energievoorziening, wordt uitgebreid ingegaan op de huidige situatie en is er een overzicht gemaakt van mogelijke alternatieven met diverse cijfermatige onderbouwingen. Een must read voor iedereen die geïnteresseerd is in de energietransitie. Klik hier.

Energietransitie Houtkwartier

In december 2019 hebben we een avond georganiseerd over energietransitie. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:  Een aantal zaken uit de bijeenkomst: De gemeente heeft nog geen warmtevisie voor onze wijk: wij zijn zelf aan zet om deze te ontwikkelen. Dit is een diverse wijk met hele nieuwe en ook oude woningen, een…

Duurzaam Houtkwartier, wat kan je zelf doen!?

Dinsdag 10 December begint om 19:30 in het Driestar een buurt bijeenkomst met als thema Duurzaam Houtkwartier. We willen als wijkvereniging graag het denken en ook doen over duurzaamheid in onze wijk ondersteunen. Daarvoor hebben we een tweetal experts uit onze wijk bereid gevonden om ons op weg te helpen. Er is iemand van de…