Energietransitie Houtkwartier

In december 2019 hebben we een avond georganiseerd over energietransitie. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 

Een aantal zaken uit de bijeenkomst:

 • De gemeente heeft nog geen warmtevisie voor onze wijk: wij zijn zelf aan zet om deze te ontwikkelen.
 • Dit is een diverse wijk met hele nieuwe en ook oude woningen, een 8-tal VVE’s, een groot ziekenhuis en 8 scholen die allemaal een andere oplossing vragen.
 • Eenvoudig zelf doen: A-klasse apparatuur, optimaliseer je CV en isoleer je huis.
 • Erfgoed Leiden: geeft advies voor woningen van voor 1960 op basis van een energiescan.
 • Richt een Coöperatie op waar bewoners en gebruikers van de wijk lid van kunnen worden

Qua communicatie is het daarna stil geweest. Toch is er veel gebeurd. Via dit nieuwsbericht willen we jullie een update geven.

Ontwikkelingen bij de Gemeente

Adviesbureau Beerenschot heeft in opdracht van de gemeente een nieuwe warmtevisie opgesteld. Formeel heet dit het “Handelingsperspectief gemeente Leiden in de energietransitie 2020 – 2030”. Het bestuur van de wijkvereniging heeft in nauw overleg met onze professoren een inspraakreactie ingediend. De gemeente heeft gereageerd op alle ingediende inspraakreacties. In de maand mei 2020 zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen.

De energietransitie staf bij de gemeente is uitgebreid van 2 naar 5 personen. Daarnaast vormen de wijkambassadeurs een verbindende schakel tussen de gemeente en de wijken.

De campagne “Jaar van het Dak 2020” is geïnitieerd (zonnepanelen en sedum daken).

Ontwikkelingen binnen de wijk

Achter de schermen zijn in nauw overleg met Yung Lie (wijkambassadeur Energietransitie) de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Dit betreft:

 • Het opstellen van een plan van aanpak
 • Het opstellen van een indicatieve planning  voor de activiteiten in 2020
 • Gegevens over relevante websites
 • Voorbereidingen voor het opzetten van een transitieplatform (status informatie, informatie over voortgang energietransitie, gebruikte energie etc.)
 • Verzamelen gegevens over voorbeeld huizen
 • Ervaringen van de Merenwijk in Leiden en het Statenkwartier in Den Haag. (Het Statenkwartier in Den Haag is vergelijkbaar met onze wijk)
 • Info over en ervaringen met warmtenetten
 • Een classificatie van de huizen en gebouwen in onze wijk en een plan voor het uitvoeren van warmte en energie scans

Resultaten classificatie

Onderstaande tabel geeft een beeld van de huidige aansluitingen en een inschatting van de huidige status van de isolatie van de woningen en gebouwen. Voor de verschillende situaties zijn verschillende oplossingen nodig.

In de meest rechtse kolom staat een indicatie over de uit te voeren Energie / Warmte scans. Geel betreft woningen en groen gebouwen. Het is niet nodig om dit voor elke woning te doen. Het is de bedoeling te werken met referentie woningen. Voor gelijksoortige woningen wordt voor één woningen een scan gedaan. Die scan is dan representatief voor de andere woningen. Op basis van een scan krijg je een goed beeld / advies over mogelijkheden om energie te besparen door b.v. kieren en naden te dichten, isoleren, glas te vervangen etc.

Archief energietransitie Houtkwartier

Voor de energietransitie in het Houtkwartier is een elektronisch archief opgezet. Daar kan je alle informatie en alle beschikbare details op een geordende manier vinden. Dit archief bevindt zich in de Cloud.

Je kunt leestoegang krijgen tot dit archief. Wanneer je toegang wilt, stuur dan een mail met je naam en email adress naar Communicatie@Houtkwartier.com

Volgende stappen

Het is belangrijk, dat we ons als wijk verder gaan organiseren. We moeten een gezamenlijke visie ontwikkelen op onze energietransitie. Het betekent dat er gesproken zal worden met diverse partijen binnen onze wijk (b.v. de scholen, de VVE’s, het ziekenhuis, bewoners etc.). Het is de bedoeling een aantal werkgroepen op te starten. We kunnen inspelen op het Jaar van het Dak. De gemeente biedt subsidie voor de installatie van zonnepanelen en het aanleggen van sedum daken. Het is nodig een wijkplan te maken om subsidie te kunnen aanvragen.