Persbericht en open brief GR m.b.t. Warmtevisie

Onder het kopje Warmtevisie en energietransitie op deze pagina vind uw onze open brief aan de gemeenteraad m.b.t. warmtetransitie op de vergadering op 7 september 2023 en een bijbehorend persbericht.

Brief aan minister Rob Jetten gestuurd mbt WarmtelinQ

Mede op initiatief van onze wijkvereniging is er een brief verstuurd naar de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten met betrekking tot WarmtelinQ. Hierin wordt met diverse onderbouwingen toegelicht waarom het beter is de subsidies/investeringen voor het WarmtelinQ project in te trekken en voorrang te geven aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving van…

Wijkbijeenkomst energietransitie Houtkwartier

Op donderdag 28 oktober 2021 hield de wijkvereniging, samen met de gemeente Leiden, een wijkbijeenkomst over de energietransitie in onze wijk en het plan van aanpak dat door de wijkvereniging is opgesteld. Het verslag van de bijeenkomst en de presentaties zijn bij dit bericht gesloten. Via onderstaande link kan je de video opname van het…