Brief aan minister Rob Jetten gestuurd mbt WarmtelinQ

Mede op initiatief van onze wijkvereniging is er een brief verstuurd naar de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten met betrekking tot WarmtelinQ. Hierin wordt met diverse onderbouwingen toegelicht waarom het beter is de subsidies/investeringen voor het WarmtelinQ project in te trekken en voorrang te geven aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving van Den Haag en Leiden e.o. via vraagreductie en het inzetten van lokale, hernieuwbare bronnen.

Deze brief is ondertekend door diverse professoren, experts, wijkvertegenwoordigers en andere vertegenwoordigers van groepen die zich allen bezighouden met de energietransitie.

Brief aan minister R. Jetten betreffende WarmtelinQ
Meer infomatie vanuit onze wijk over WarmtelinQ en de energietransitie