Eindelijk duidelijke regels voor evenementen in de Leidse Hout

Op donderdag 29 september heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor Evenementen in de Leidse Hout vastgesteld. De wijkvereniging Houtkwartier is tevreden over de inhoud van dit bestemmingsplan. Er zijn nu duidelijke en meetbare spelregels vastgesteld. Het heeft alleen wat lang geduurd.

Er zijn 3 plekken aangewezen waar evenementen mogen worden georganiseerd:

  • Het openlucht theater
  • De grote groene weide binnen de schelpenpaden
  • De waterlelie

Voor elk van deze plekken is vastgelegd welk soort evenement mag worden georganiseerd. Er zijn grenzen gesteld aan het maximale aantal toeschouwers en het geluidsniveau. Voor elk soort evenement is ook een eindtijd vastgesteld.

De grote groene weide is bedoeld voor Summer Jazz en Werfpop. Tussen deze beide evenementen moet minimaal een periode van 6 weken zitten. Volgens het concept van het bestemmingplan zouden 6 evenementen mogen. Via de ingediende inspraakreactie is dit teruggebracht tot 2 grote evenementen. Bovendien is ook het gebied verder beperkt.

Flora en Fauna

Het is van groot belang om de flora en fauna van de Leidse Hout te beschermen en schade zo veel mogelijk te voorkomen. In de Leidse Hout is sprake van beschermde planten, vogels en dieren. De plek van deze planten en de plek van de nesten van de vogels verschillen van jaar tot jaar. Er is afgesproken om een ecologische scan uit te voeren om de exacte plek vast te stellen. Op basis daarvan kunnen in de evenementenvergunning specifieke aanwijzingen worden opgenomen.

Er is ook afgesproken een protocol op te stellen met nadere spelregels voor de opbouw en afbouw en de uitvoering van een evenement. De gemeenteraad heeft het gemeentebestuur opdracht gegeven om te zorgen voor een actieve handhaving voor, tijdens en na het evenement.

De ecologische scan en het op te stellen protocol zijn opgenomen op basis van een overleg tussen de wijkvereniging, de vereniging vrienden van de Leidse Hout en de stichting Leidse Hout monumentwaardig. Ze zijn onderdeel van een erratum dat het gemeentebestuur op het laatste moment heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit erratum maakt het voor de grote evenementen ook mogelijk om buiten het voor het publiek toegankelijke festivalterrein nog 3.000 m2 te gebruiken voor backstage activiteiten. Dit laatste is toegevoegd op basis van een nadrukkelijke wens van Werfpop. De wijkvereniging is over dit onderdeel niet geraadpleegd.

 

Via de discussie in de gemeenteraad is een specifieke plek aangewezen waar de organisatoren van Summer Jazz en Werfpop toiletvoorzieningen mogen plaatsen.  Formeel is dit nu een onderdeel van het festivalterrein.

Het nieuwe bestemmingsplan is een verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke versie, die was opgenomen in het bestemmingsplan Leiden Noordwest. Die versie is door de wijkvereniging naar de Raad van State gebracht. Het bevatte geen meetbare spelregels en is door een uitspraak van de Raad van State in september 2013 vernietigd. De gemeente werd opgedragen binnen een jaar te komen met een nieuw bestemmingsplan. Het heeft helaas 3 jaar geduurd voordat de gemeente heeft voldaan aan de uitspraak van de Raad van State.