Hugo Priemus (TU Delft): ‘Zo vorm je een plan’

Toen Hugo Priemus onze buurtbijeenkomst van 17 januari bijwoonde besloot hij de gemeente Leiden te helpen met zíjn visie op de (ver)plaatsing van het busstation. Als emeritus hoogleraar Systeeminnovatie Ruimtelijke Ontwikkeling van de TU Delft Bouwkunde, heeft hij wel verstand van zaken. Op 24 januari stuurde hij zijn notitie aan Burgemeester en Wethouders. Het leest als een handboek voor planvorming.

Priemus is lid van de SER commissie Ruimtelijke Inrichtingen en Bereikbaarheid.

Lees het hele stuk hier – en verbaas je over de schijnbaar eenvoudige wijze om de planvorming en de besluitvorming robuuster, waardevoller en eerlijker te maken.