Info over wijkbijeenkomst Energietransitie

Op 14 december jongstleden was er in Driestar een bijeenkomt over de energietranstie, een onderwerp waar we allemaal mee te maken krijgen. Er is ook een artikel hierover verschonen in het Leidsch Dagblad. Meer informatie is hieronder te vinden:

Nieuwsbrief met alle info en video van de avond

Verslag in Leidsch Dagblad over onze energietransitie bijeenkomst

Presentatie wijkavond