Informatieavond Waterproblemen

10 februari, 19.30 uur, Driestarcollege

Waar komen de waterproblemen vandaan en wat kunnen we doen om ze op te lossen? De gemeente heeft naar aanleiding van onze klachten de waterproblemen in de wijk onderzocht. Samen zijn wij nu zo ver om u het antwoord op bovenstaande vraag te geven.

Afgelopen april hebben vele van onze buurtgenoten de enquête over de waterproblemen ingevuld. Adviesbureau RoyalHaskoningDHV heeft alle resultaten duidelijk op een rijtje gezet. Bij die resultaten kunnen zij nu aangeven welke problemen door de gemeente zullen worden opgelost en welke problemen u als bewoner zelf – met ondersteuning van de gemeente – moet oplossen.

Water zoekt altijd het laagste punt, maar:

  • de gemeente is verantwoordelijk voor het reguleren van grondwater, regenwater en rioolwater in het openbare gebied
  • het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het reguleren van het oppervlaktewater in het openbare gebied
  • de bewoner/eigenaar is verantwoordelijk voor het reguleren van water op het eigen perceel

Op de informatieavond kunt u per straat bespreken hoe deze met elkaar samenhangen.
Wij nodigen u van harte uit om dinsdag 10 februari naar de informatieavond te komen. U kunt dan met de beheerders van de gemeente en de ingenieurs van Royal HaskoningDHV van gedachten wisselen over maatregelen die u zelf kunt nemen om de waterknelpunten op uw perceel op te lossen.

Wim Scholten en Ronald Daalmeijer (bestuur wijkvereniging Houtkwartier)
Rick Chaudron en Joan Wien (gemeente Leiden)
Mark van Dijk en Sjoerd Stout (Royal HaskoningDHV)