Planschade, bestuursvacatures en wijkactiviteiten in 2015

Dat zijn de hoofdonderwerpen voor de Algemene Ledenvergadering op 23 maart.

Planschade

‘Planschade’ is de direct aanwijsbare schade die u lijdt door bouw- of andere plannen van het gemeentebestuur in de wijk. Hier aanspraak op maken is een lastig klus. Dus krijgen wij na afloop van de vergadering voorlichting over de ins- en outs.

Bestuursvacatures en wijkactiviteiten 2015

Wie van u komt ons bestuur versterken? Wij willen een ambitieus, maar véél gezelliger, programma van activiteiten uitvoeren in 2015. Meer onderlinge zorg, meer onderlinge kennismaking en meer contacten met bedrijven en instellingen. Daarvoor hebben we nu te weinig mensen. Stijn Hemels is kandidaat voor één van de vacatures in het bestuur. Meldt u ook aan. Is het niet voor het bestuur, dan wel als ondersteuner. Bijvoorbeeld voor het voorgenomen jaarlijkse wijkevenement of om de ‘klusgenoten’ op poten te helpen zetten.

Agenda ALV

1.            Opening

2.            Mededelingen van het bestuur

3.            Verslag Algemene ledenvergadering 25 november 2014

4.            Activiteitenprogramma 2015

5.            Verkiezing nieuwe bestuursleden

6.            Begroting & contributie 2015

7.            Jaarrekening 2014

8.            Stand van zaken

– Leiden Noord-West & evenementenvergunning

– Dieperhout & parkeergarage Diaconessenhuis & Agneslocatie

– Kikkerpolder/Da Vinci

– Participatie / Water / Verkeer

– Boerhaavecomplex / Connexxionterrein

9.            Sluiting