PvdA en SP roepen op tot herbezinning busstation

Gijs Holla en Julian van der Kraats, fractievoorzitters van de collegepartijen PvdA en SP, stellen vraagtekens bij de verplaatsing van het busstation.

Een motie die zij hebben opgesteld vraagt nadrukkelijk om een nieuwe integrale afweging van alle plannen voor het huidige busstation enerzijds en de gevolgen van een verplaatsing van dat busstation anderzijds.

Wij vinden dat verstandig.