Verplaatsing busstation en wethouder Damen op ALV 14 november

Op onze algemene ledenvergadering staan de verplaatsing van het busstation en een bezoek van wethouder ‘wijken’ mevrouw Damen centraal.

De voorgenomen verplaatsing van het busstation naar ‘de Terweelocatie’ vervult ons met zorg: opnieuw wordt er ‘hout’ van het Houtkwartier opgeofferd aan verstedelijking en de verkeersafwikkeling van de busroutes over de Rijnsburgerweg leidt tot ver in de wijk tot problemen.

Mevrouw Damen hebben wij gevraagd een verhaal te houden over de bestuurlijke plannen en omgang met de wijk.

Aansluitend bespreken wij de gebruikelijke huishoudelijke zaken:

  • Activiteitenprogramma en begroting 2017
  • Verkiezing bestuursleden
  • Wijziging van de Statuten

Het bestuur nodigt álle inwoners van de wijk de Ledenvergadering bij te wonen. Wij zullen de agenda huis-aan-huis verspreiden. De locatie maken wij nog nader bekend. Zie ook.