11 maart: Start aanpak waterproblemen Houtkwartier

on

Startbijeenkomst Waterproblematiek

Op dinsdag 11 maart verwelkomt de buurt de heer Chaudron van de gemeente Leiden voor een startbijeenkomst over de waterproblematiek in onze wijk. De gemeente heeft zich gerealiseerd dat ze nog onvoldoende zicht heeft op de aard van de problemen. Deze eerste bijeenkomst is bedoeld om te beginnen aan een volledige inventarisatie.

Donderdag 27 februari heeft het bestuur van de wijkvereniging een verhelderend gesprek gehad met Rick Chaudron, stedelijk beheer Leiden. De uitkomst van dat gesprek was het besef bij Chaudron dat de waterproblematiek bestaat uit meerdere elementen:

  • plannen voor Boerhaavelaan en Mariënpoelstraat
  • problemen Rijnsburgerweg, Kagerstraat, ziekenhuis en Da Vinci
  • niet eerder opgeloste waterdruk nav eerdere verhardingen
  • verwachtte waterdruk door bouwplannen Dieperhout en Boerhaavecomplex

De voorgestelde plannen zouden eventueel tekort kunnen schieten en er is behoefte aan een omvangrijker beoordeling vóór een aanpak wordt bepaald.

Stuur een email aan vereniging@houtkwartier.com om u aan te melden voor deze bijeenkomst. De locatie wordt nader aangekondigd.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente in overleg met de
wijkvereniging. De wateradviseur, die door de gemeente is ingeschakeld, is
ook aanwezig.