Van Woensel wil . . . dat de gemeenteraad zijn problemen oplost

Afgelopen weekeinde vroegen wij ons hier af: ‘Wat wil Van Woensel?’. Vandaag spraken wij hem. Het antwoord is: niks. Hij ziet geen ruimte om het ontwerp bestemmingsplan Dieperhout aan te passen. “Het past allemaal in de besluiten die de gemeenteraad eerder heeft aangenomen.”

Vandaag (24 februari) hebben Wim Scholten en Hans van Dalen van wijkvereniging Houtkwartier gesproken met wethouders Pieter van Woensel en Frank de Wit. Ook de projectleiders Joyce Langenakker en Simone Eefting waren bij dat gesprek aanwezig.

Wij waren blij dat zij op ons verzoek tijd voor ons hadden. Sinds het vorige gesprek met Van Woensel op 13 maart 2011 hebben wij daar herhaalde malen om gevraagd.

We hebben enige tijd gesproken over vele ‘overleggen’, die er met de buurt zijn gehouden. Volgens de buurt zijn het bijeenkomsten geweest, terwijl er in de beleving van de gemeente sprake is geweest van daadwerkelijk overleg.

Wethouder De Wit vroeg ons naar de wensen van de wijkvereniging voor de plannen met de buurt. Daarop hebben wij gevraagd naar:

  • een overleg- en besluitvormingstraject waarin het gemeentebestuur recht doet aan bestuurlijke normen (m.n. formele samenhang aanbrengen in de opstelling en afhandeling van de plannen  Dieperhout (Agneslocatie, RoC locatie, Driestar, sporthal, parkeren Diaconessenhuis), Boerhaavecomplex, Connexxionterrein, Nieuweroord, Brug Poelgeest, sporthal Kikkerpolder en uitbreiding Da Vinci
  • ontwikkeling van plannen en besluiten die recht doen aan inhoudelijke normen zónder de noodzaak om-  telkens per afzonderlijk plan – voor verkeers-, parkeer- en waterproblematiek ontheffingen aan te vragen. *)
  • tenminste vier gymzalen met BS Leiden (maar bij voorkeur álle gymzalen) in de Kikkerpolder
  • concrete plannen om de gesignaleerde (toekomstige) capaciteitsproblemen op de Oegstgeesterweg, de Rijnsburgerweg, Wassenaarseweg en de Kagerstraat op te lossen
  • plannen met draagvlak onder de bewoners van de wijk (waar wij als wijkvereniging graag een bijdrage aan leveren).

Wethouder Van Woensel heeft geantwoord dat de huidige plannen voor Dieperhout en toekomstige ontwikkelingen in de wijk voldoen aan alle deelbesluiten die de gemeenteraad in de afgelopen jaren hebt genomen. Hij ziet geen ruimte om daarvan af wijken.

De uit die voorgaande (deel)plannen voortkomende knelpuntjes, onvolkomenheden en omissies worden volgens de wijkvereniging niet opgelost, maar zijn nu uitgegroeid tot serieuze knelpunten. B&W legt het oplossen van dit probleem op het bord van de gemeenteraad.