23 september, wijkbijeenkomst Wateroverlast

AgnesboominwaterkleinDinsdagavond 23 september komt ‘waterambtenaar’ Rick Chaudron van de gemeente Leiden samen met ‘waterexpert’ Mark van Dijk van Haskoning ons de resultaten van de waterenquête presenteren.

U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Wij zijn opnieuw te gast bij het Driestarcollege, van 19.30 tot 21.30 uur.

De volgende punten komen aan de orde:

  • Resultaten van de waterenquete
  • De verantwoordelijkheid voor het oplossen van de diverse waterproblemen
  • De status van verschillende vervolgonderzoeken.